KALITATEA HEZKUNTZAN

Leioa

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Maiatza

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, Bilbon (Bizkaian) dagoen «Peñascal» Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, 2019ko apirilaren 12ko Agindua aldatzen duena. Horren bidez argitaratzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko maisu-maistren kidegoan sartzeko, sailburu beraren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bitartez deitutako hautaketa-prozeduran jardungo duten Epaimahaien eta Batzorde Barematzaileen osaketa.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092b

EBAZPENA, 2019ko martxoaren 1ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baitira 2017ko uztailaren 19ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak horren berri izan dezan.

Aldizkaria: EHAA/2019-05-21    Urtea-zbk: 2019/092c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero para el curso 2019/2020.

Aldizkaria: BOE/2019-05-20    Urtea-zbk: 2019/120

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduera-proiektuak egitea eskatzeko, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetarako (L2 Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten, 2019-2020 eta 2020-20121 ikasturteetan. (L4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

Aldizkaria: EHAA/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/092b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea la especialidad de Timple en las enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad, y se modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Aldizkaria: BOE/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019/118

Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2019ko maiatzaren 9ko ebazpena. Horren bidez honako ebatzi da: 2019/2020 ikasturterako Sukarrietako Eskola Esperimentaziorako zentroan diharduten pertsona batzuen zerbitzu-eginkizunak luzatzeko deialdia .

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-17    Urtea-zbk: 2019-05-17

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2019, por la que se convocan becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Aldizkaria: BOE/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019/117

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Sukarrietan dagoen Ingurumen Hezkuntzako Zentroan hainbat irakasle lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroan (TKNIKA) zenbait lanpostu betetzeko deialdia egitea, 2018/2019 ikasturtean zehar zerbitzuak emateko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16b

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan laguntzeko zentroetan, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan, hainbat lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16c

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Eskolatze programa osagarriak dituzten ikastetxeetan hainbat irakasle lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16d

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua (UHEI) 2019/2020 ikasturtean zerbitzuak emateko hainbat lanpostu, zerbitzu-eginkizunean edo behin-behineko esleipenaz betetzeko, deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16e

Hezkuntza saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren 2019ko maiatzaren 15eko ebazpena , 2019/2020ko ikasturtean hezkuntza-premia berezietako ikasleekin zerbitzuak emateko zenbait lanpostu, zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean, betetzeko deitzen dituena

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16f

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroan (TKNIKA) zenbait lanpostu betetzeko deialdia egitea, 2018/2019 ikasturtean zehar zerbitzuak emateko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16g

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Ebazpen honen xedea da, Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK), hainbat lanposturen deialdia egitea, 2019/2020 ikasturtean zehar lanpostuak betetzeko

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16h

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako “Hamaika Esku eta EUSLE” programetan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16i

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Eskola Txikiak hainbat irakasle lanpostu —zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16j

Ebazpena, 2019ko maiatzaren 15ekoa , Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena. Honen bidez, 2019/2020 ikasturterako Euskal Girotze barnetegietan lanpostu bat—zerbitzu-eginkizunetan edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean— betetzeko deialdia egiten da

Aldizkaria: ZIRKULAR/2019-05-16    Urtea-zbk: 2019-05-16k

© Berritzeguneak Leioa · Langileria 106, 48940 Leioa · Tel: 944805600 · Fax: 946569333    Legezko-oharra

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco